Privacy en Cookies beleid

Stackscale B.V. (hierna “het bedrijf”) geregistreerd bij de Kamer van Koophandel nº 54834309 kantoor houdende op de P.J. Oudweg, 4, 1314CH Almere metals email contact address support@stackscale.com, informeert gebruikers over zijn websites [vermeld in paragraaf 7 van zijn JURIDISCHE KENNISGEVING] op hun privacybeleid en cookies die de naleving van de huidige Spaanse wetgeving dienen.

Ons privacybeleid en onze cookies beschrijven hoe we de informatie die we verzamelen verzamelen, opslaan en gebruiken via de verschillende services of pagina’s die beschikbaar zijn op internet. Het is belangrijk om te begrijpen welke informatie we verzamelen en hoe we deze gebruiken als toegang tot een van de websites impliceert dat we deze accepteren.

1. INFORMATIE OVER COOKIES

Om te voldoen aan de nieuwe regels die worden beschreven in het derde punt van artikel 3 van koninklijk wets-besluit 13/2013 en geïntegreerd in de LSSI (Wet 34/2002 van 11 juli, diensten van de informatiemaatschappij en e-commerce), hieronder de informatie over de cookies die worden gebruikt op websites die eigendom zijn van het bedrijf.

1.1. Cookies

Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die worden opgeslagen in de browser die door elke gebruiker wordt gebruikt voor de server om bepaalde informatie te onthouden die later kan worden gebruikt. Deze informatie kan u identificeren als een bepaalde gebruiker en uw persoonlijke voorkeuren en technische informatie opslaan, zoals bezoeken of specifieke pagina’s die u bezoekt.

Gebruikers die geen cookies willen ontvangen of op de hoogte willen worden gehouden voordat ze op uw computer worden opgeslagen, kunnen hun browser zo instellen. In de meeste browsers is het beheer van cookies tegenwoordig op drie verschillende manieren toegestaan: cookies worden nooit geaccepteerd, de browser vraagt de gebruiker om elke cookie te accepteren of cookies worden altijd geaccepteerd. De browser kan ook de mogelijkheid bevatten om beter te specificeren welke cookies moeten worden geaccepteerd en welke niet. Concreet kan de gebruiker normaal gesproken een van de volgende opties accepteren: cookies weigeren van bepaalde domeinen; cookies van derden afwijzen; accepteer cookies als niet-persistent (verwijderd wanneer de browser gesloten is); sta de server toe om cookies voor een ander domein te maken. Bovendien kunnen browsers gebruikers ook toestaan om cookies afzonderlijk te bekijken en te verwijderen.

Er is meer informatie over cookies te vinden op: https://nl.wikipedia.org/wiki/Cookie_(internet)

1.2. Web Beacons

Deze site kan ook Web Beacons hosten (ook bekende web-bugs). Web Beacons zijn meestal kleine afbeeldingen van pixel tot pixel, zichtbaar of onzichtbaar geplaatst in de broncode van de webpagina’s van een site. Web Beacons worden op dezelfde manier als cookies gebruikt. Web Beacons worden bovendien meestal gebruikt om het verkeer van gebruikers te meten die een website bezoeken en een patroon van gebruikers van een site kunnen ontdekken.

Er is meer informatie over web beacons te vinden in: https://nl.wikipedia.org/wiki/Webbaken

1.3. Derde partijen

In sommige gevallen delen we anoniem informatie over bezoekers van deze site of verzamelen we deze samen met derden als adverteerders, sponsors of auditors met als enig doel onze services te verbeteren. Al deze verwerkingstaken zullen worden geregeld volgens de wetten en al hun rechten zullen worden gerespecteerd in de bescherming van gegevens in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Deze site meet verkeer met verschillende oplossingen die cookies of Web Beacons kunnen gebruiken om te analyseren wat er op onze pagina’s gebeurt. Momenteel gebruiken we de volgende oplossingen voor het meten van verkeer van deze site. U kunt meer informatie bekijken over het privacybeleid van elk van de oplossingen die voor dit doel worden gebruikt:

Google (Analytics): https://www.google.com/intl/nl_ALL/policies/privacy/

2. PERSOONLIJKE DATA BEVEILIGING

De verwerking van persoonlijke gegevens van sites die eigendom zijn van het bedrijf, evenals het verzenden van nieuwsbrieven of commerciële communicatie langs elektronische weg zijn in overeenstemming met de organische wet 15/1999 van 13 december over het persoonlijk karakter van gegevensbescherming (BOE van 14 december 1999) en wetgeving 34/2002 van 11 juli, diensten van de Information Society and Electronic Commerce (BOE van 12 juli 2002).

2.1. Toestemming van de gebruiker

Het verzenden van persoonlijke informatie door gebruik te maken van elektronische formulieren op websites of, waar van toepassing, e-mails of opmerkingen, impliceert instemming met de geautomatiseerde verwerking van gegevens die zijn opgenomen in de aangegeven media.

2.2. Verantwoordelijkheid voor het bestand

Mochten gebruikers hun persoonlijke gegevens verstrekken via een van de middelen die op de internetpagina’s zijn opgenomen, worden deze opgenomen in een bestand dat correct is gedeclareerd bij het Spaanse bureau voor gegevensbescherming zoals vermeld op de website. Dit bestand is het eigendom en de verantwoordelijkheid van het bedrijf en kan daarom door deze entiteit worden gebruikt.

2.3. Gebruikersrechten

Gebruikers kunnen hun recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen, erkend door de LOPD door een verklaring te sturen naar Street Nao, 4, 2 A 28004 Madrid of support@stackscale.com met de volgende informatie: persoonlijke gegevens ( naam en fotokopie van DNI), verzoekschrift recht dat u wilt vragen en adres voor kennisgevings doeleinden.

2.4. Beveiliging van persoonlijke gegevens

Het bedrijf handhaaft de beveiligingsniveaus voor de bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming met Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december tot goedkeuring van de Verordening tot uitvoering van Wet 15/1999 van 13 december met betrekking tot door gegevensbescherming goedgekeurd persoonlijk, en heeft alle technische middelen tot zijn beschikking gesteld om het verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang en diefstal van gegevens die gebruikers via de website verstrekken te voorkomen, onverminderd de mededeling dat de maatregelen voor internetbeveiliging niet onneembaar zijn. De gebruiker moet ervoor zorgen dat de gegevensbeveiliging toegang heeft verschaft zodat deze niet in handen van anderen kan komen en verantwoordelijk kan zijn voor de schade die zij op hun naam kunnen aanrichten.

Bovendien is de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens gegarandeerd en zullen ze niet voor een ander doel worden gebruikt dan de gespecificeerde.

2.5. Communicatie van persoonlijke gegevens

Zorgt ervoor dat elke communicatie van persoonlijke gegevens met eventuele derde partijen wordt gerapporteerd in overeenstemming met de vereisten van de Wet bescherming persoonsgegevens. de persoonlijke gegevens zullen niet worden meegedeeld als deze niet de toestemming van de betrokkene hebben, overeenkomstig artikel 11 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Het verzenden van commerciële communicatie naar de gebruiker gaat door wanneer zijn toestemming en het voldoen aan de meldplicht voor elk van de zendingen worden gedaan. In alle gevallen heeft de gebruiker het recht om bezwaar te maken tegen het ontvangen van dergelijke commerciële communicatie. Deze oppositie kan worden uitgeoefend in elk van de clausules via dewelke het elektronische medium wordt verstrekt om dit te doen, of zoals aangegeven in paragraaf 2.3. Gebruikersrechten .