Wat is een legacy-systeem?

Wat is een legacy-systeem?

Legacy-systemen zijn ‘oude’ of verouderde systemen, technologieën of applicaties die nog steeds in gebruik zijn bij een bepaalde organisatie, omdat ze nog altijd de functies vervullen waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld waren. Vaak wordt geen ondersteuning of onderhoud meer verleend voor legacy-systemen en zijn de groei- of uitbreidingsmogelijkheden beperkt. Maar deze systemen kunnen niet zo gemakkelijk worden vervangen.

Doordat organisaties zich voortdurend verder ontwikkelen als gevolg van veranderingen in de economische situatie, wet- en regelgeving, management, reorganisaties en andere factoren, raken de meeste IT-systemen vroeg of laat verouderd. Om mee te bewegen met al deze veranderingen, moeten ook IT-systemen doorlopend worden aangepast. Dit maakt het voor IT-beheerders moeilijk om een volledig overzicht van het systeem te bewaren, omdat de vele aanpassingen en updates in de loop van de tijd vaak door verschillende mensen worden uitgevoerd.

Legacy-systemen spelen vaak een cruciale rol binnen een organisatie. Dit is ongetwijfeld een van de belangrijkste redenen waarom legacy-systemen nog zo veel worden gebruikt in het bedrijfsleven. IT-managers moeten in kaart brengen welke legacy-systemen in het bedrijf aanwezig zijn en in hoeverre het de moeite waard is om ze te blijven onderhouden. Omdat legacy-systemen vaak van essentieel belang zijn voor de dagelijkse bedrijfsvoering, moeten de eventuele migratie en vervanging zorgvuldig worden voorbereid en gepland om de risico’s tot een minimum te beperken.

Soorten legacy-systemen

Organisaties kunnen aan de hand van verschillende criteria bepalen of ze legacy-systemen of -applicaties gebruiken. Systemen kunnen namelijk om verschillende redenen verouderd raken. Het kan zijn dat de leverancier van het systeem het product stopzet: dan wordt dat product een EOL (End-of-Life) legacy-systeem genoemd. Het product is niet meer verkrijgbaar en wordt niet meer ondersteund. Andere mogelijke redenen waarom systemen de legacy-status kunnen krijgen: ze worden niet langer bijgewerkt, er zijn heel veel patches aangebracht, ze zijn niet goed schaalbaar of er zijn geen gekwalificeerde medewerkers meer in de organisatie die precies weten hoe het systeem werkt.

Waarom worden legacy-systemen nog steeds gebruikt? 

IT-systemen gaan meestal jarenlang mee, maar de technologie evolueert razendsnel. Dat is de reden waarom systemen vaak al verouderd zijn voordat bedrijven klaar zijn om van software te veranderen. Daardoor blijven legacy-systemen vaak nog jarenlang in bedrijf. Dit zijn enkele redenen waarom organisaties ze blijven gebruiken:

 • Het systeem voorziet nog steeds in een bedrijfsbehoefte of het is een bedrijfskritisch systeem.
 • Het is een investering in technologie die nog niet is terugverdiend. Omdat de implementatie van IT-systemen kostbaar is, moeten organisaties deze systemen lang genoeg blijven gebruiken om de investering terug te verdienen. 
 • De vervanging van een legacy-systeem vraagt om middelen (geld, tijd en menskracht) die een organisatie niet altijd kan opbrengen.
 • De organisatie beschikt niet over de nodige IT-expertise om het oude systeem te migreren.
 • Organisaties hebben beschikken soms niet (meer) over de technische specificaties om een nieuw systeem te kunnen implementeren met dezelfde mogelijkheden als het oude systeem. Dit is vaak te wijten aan het feit dat systemen tijdens hun levensduur door veel verschillende mensen worden onderhouden en aangepast aan de specifieke behoeften van het bedrijf.
 • De organisatie wil het systeem niet vervangen.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen bij het vervangen van een verouderd systeem door een nieuw?

Het vervangen en migreren van legacy-systemen is voor veel organisaties een grote uitdaging. Vervanging van een legacy-systeem is complex en kost veel tijd en geld. Daarom is het belangrijk om de belangrijkste aspecten in kaart te brengen, zoals: wat is de conditie van het systeem, wat zijn de bedrijfsbehoeften en welke risico’s zijn aanvaardbaar?

Kosten

Hoewel het onderhoud van legacy-software soms erg kostbaar is, kunnen ook de kosten voor vervanging hoog oplopen. Daarom is het belangrijk het migratieproject goed te analyseren en te plannen om te voorkomen dat de kosten de pan uit rijzen. Een belangrijke bron van onvoorspelbare gevolgen en kosten is dit: in veel gevallen moeten bepaalde bedrijfsprocessen worden aangepast aan nieuwe IT-systemen om de tekortkomingen van het nieuwe systeem te kunnen ondervangen.

Technische specificaties

Een van de grootste risico’s bij het vervangen van een verouderd systeem is dat het nieuwe systeem niet aan de vereisten voldoet. Dit is vaak te wijten aan gebrekkige technische specificaties van het oude systeem. Dit kan leiden tot fouten of veranderingen in de bedrijfsregels die in de software zijn verwerkt, waardoor belangrijke gegevens of functies verloren kunnen gaan. Over het algemeen is het erg moeilijk om een nieuw systeem te implementeren met precies dezelfde mogelijkheden en functies als het oude systeem. Als het legacy-systeem ook nog eens gebouwd is met een verouderde programmeertaal of technologie, wordt het al snel moeilijk om gekwalificeerde specialisten te vinden die de migratie in goede banen kunnen leiden.

Gegevensbescherming

Gegevensbescherming is een essentieel aspect. Alle gegevens moeten zorgvuldig worden gemigreerd om dataverlies te voorkomen. Bedrijven moeten daarom zorgen dat alle gegevens veilig geëxtraheerd kunnen worden, dat de oude en nieuwe bestandsindelingen compatibel zijn en dat er voldoende tijd is om de gegevens te testen en te controleren.

Gebruikerservaring

Een andere uitdaging die vaak over het hoofd wordt gezien, is de gebruikerservaring. Bij de planning van een migratie naar een nieuw systeem moeten alle soorten gebruikers worden betrokken. Sommige oudere gebruikers staan misschien weigerachtig tegenover verandering. Door rekening te houden met hun feedback kunt u een oplossing implementeren waarbij ze zich meer op hun gemak voelen.

Door al deze aspecten zorgvuldig af te wegen, kunnen organisaties bepalen welke optie het beste is voor hun bedrijf: de verouderde software geheel vervangen door nieuwe, het systeem migreren naar de cloud, of een deel van de systeemarchitectuur opnieuw bouwen of verbeteren.

Wat zijn de voornaamste risico’s en problemen bij het behouden van een legacy-systeem?

Als legacy-systemen van cruciaal belang zijn voor een organisatie, is het belangrijk om van tijd tot tijd veiligheids- en prestatie-audits uit te voeren. Want hoewel er goede redenen kunnen zijn om een legacy-systeem te behouden, zijn er ook potentiële risico’s en problemen om rekening mee te houden. 

 • Compatibiliteit. Omdat het legacy-systeem verouderde technologieën gebruikt, kan het mogelijk incompatibel worden met nieuwere systemen of technologieën die óók essentieel zijn voor het bedrijf. Daardoor kunnen afdelingen die nog met legacy-systemen werken, niet altijd profiteren van alle mogelijkheden die de nieuwe systemen bieden.
 • Ondersteuning. Als de leverancier uw systeem of software niet meer verkoopt en er ook geen ondersteuning meer voor biedt, kunt u waarschijnlijk geen beroep op de leverancier doen wanneer zich een probleem voordoet.
 • Informatiesilo’s. Legacy-systemen zijn meestal niet gebouwd om met nieuwere systemen te worden geïntegreerd. Hierdoor raken de gegevens van de oudere systemen geïsoleerd van de nieuwe systemen.
 • Beveiliging. Het gebrek aan ondersteuning, updates en onderhoud en het gebruik van verouderde beveiligingsprotocollen en -normen leiden ertoe dat er steeds vaker patches moeten worden toegepast, die uiteindelijk de kans op beveiligingsinbreuken vergroten. Bovendien wordt het steeds moeilijker om aan de regelgeving te voldoen.
 • Prestaties en productiviteit. Legacy-systemen worden in de loop van de tijd steeds trager, waardoor de prestaties, de efficiëntie en de productiviteit afnemen.
 • Onderhoudskosten en concurrentievermogen. Wie een legacy-systeem in stand houdt, investeert geld in een IT-tool die vroeg of laat vervangen moet worden.

Legacy-systemen migreren naar de cloud

De migratie van legacy-systemen en -applicaties naar de cloud verloopt gemakkelijker met een private cloud-omgeving. In tegenstelling tot de meeste public cloud-oplossingen maakt een private cloud specifieke configuraties op maat mogelijk, waardoor de migratie soepeler verloopt en legacy-applicaties zo nodig ongewijzigd kunnen blijven werken. 

Door legacy-applicaties te migreren van een on-premise datacenter naar een private cloud, kunnen organisaties profiteren van de schaalbaarheid van cloudomgevingen zonder afscheid te hoeven nemen van op maat gemaakte aanpassingen. Bovendien is dit uit kostenoogpunt de optimale oplossing. Vaak kan een gevirtualiseerde omgeving worden geïmplementeerd die de oorspronkelijke omgeving voor een belangrijk deel simuleert. Het is zelfs mogelijk om met zeer oude besturingssystemen (zoals Windows XP of Windows 2000) over te stappen naar een private cloud-applicatie die met hardwaresleutels werkt – een methode die vaak werd gebruikt om de licenties van toepassingen te valideren.

Gegevens migreren

Gegevensmigratie is een essentieel onderdeel van de update van een legacy-systeem. Voor een succesvolle gegevensmigratie zijn de volgende punten van belang:

 • Zorg dat alle huidige gegevens veilig geëxtraheerd kunnen worden.
 • Transformeer de gegevens naar de nieuwe bestandsindelingen.
 • Schoon de gegevens op om eventuele kwaliteitsproblemen te vermijden, zoals onvolledige, dubbele of verkeerd ingedeelde gegevens.
 • Importeer eerst een deelverzameling van de gegevens om te testen op mogelijke fouten en om te garanderen dat de migratie volgens plan verloopt, voordat u alle gegevens naar het nieuwe systeem overbrengt.

Legacy-applicaties zijn vaak bedrijfskritisch voor een organisatie. De migratie van legacy-systemen naar de cloud moet dan ook zeer zorgvuldig worden voorbereid en gepland. Als u belangstelling hebt voor een cloudhosting-oplossing voor uw legacy-applicaties, dan staan onze specialisten altijd klaar om u daarbij te helpen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een offerte op maat.